Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.cintapunto.fr/, prowadzony jest przez firmę

Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 5252579338, REGON 147028272, adres siedziby:

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warszawa. Adres e-mail: [email protected], nr telefonu +48 880-201-998.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem cintapunto.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Działalność prowadzona jest na terenie Polski.
3. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji konta w sklepie adres e-mail wiadomość dotyczącą zamówienia.
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
6. Do zakupów w sklepie internetowym cintapunto.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zarejestrowanie konta w sklepie cintapunto.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą sklep cintapunto.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego cintapunto.pl.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
5. Wszelkie dane, jakie są gromadzone podczas obecności klientów na naszej witrynie wykorzystujemy tylko i wyłącznie do celów statystycznych tak, aby lepiej poznać i dostosować się do preferencji klientów. Zebrane w procesie rejestracji dane klientów służą wyłącznie do realizacji zamówień, a także do prezentacji oferty handlowej firmy Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sklepu cintapunto.pl. Dane te nie są i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).
W przypadku rezygnacji z bycia zarejestrowanym członkiem sklepu cintapunto.pl, wszystkie dane klienta zostają wykasowane z naszego systemu. Z członkostwa w sklepie cintapunto.pl można zrezygnować zgłaszając nam taką dyspozycję e-mailem.

III. Procedura składania i realizacji zamówień
1.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
2. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do weryfikacji składanych zamówień.
3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
4.Zamówienia w sklepie można składać poprzez formularz na stronie cintapunto.pl
5.Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.
6.Zamówienia złożone do godziny 13.00 przy płatności kartą realizowane będą w tym samym dniu – z dostawą na następny dzień roboczy, chyba, że w opisie produktu podane są inne warunki wysyłki.
7.Zamówienia z formą płatności na konto relizowane będą po zaksięgowaniu środków na koncie sklepu w  dniu zaksięgowania nie później, niż do godziny 13.00. W przypadku zaksięgowania środków po godzinie 13.00 zamówienia, realizowane będą w następnym dniu roboczym, chyba, że w opisie produktu podane są inne warunki wysyłki.
8. Zamówienia za pobraniem złożone do godziny 13.00, realizowane będą w tym samym dniu – z dostawą na następny dzień roboczy. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 będzie ono realizowane w następnym dniu roboczym, chyba, że w opisie produktu podane są inne warunki wysyłki.
9.Wszystkie zamówienia realizowane są na kolejny dzień roboczy. Nie ma możliwości zrealizowania  zamówienia z odbiorem w sobotę.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jak również o terminie realizacji zamówienia.

IV. Czas wysyłki , płatność dostawa.
1.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w biurze handlowym firmy Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warszawa.
2. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na właściciela sklepu.
3. W przypadku nie odebrania przesyłki przez zamawiającego, koszty wysyłki i zwrotu do nadawcy ponosi zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki firma Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje zamawiającego e-mailem o poniesionych kosztach wysyłki, które zamawiający zobowiązany jest uiścić na konto firmy Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 7 dni. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty zaległość do ściągnięcia przejmuje firma windykacyjna. Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.
4.Przy zakupie za pobraniem towar wysyłany jest w terminie do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Przy opcji przelewu na konto, towar wysyłany jest w terminie do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu środków za zakupione przedmioty.
5.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
6.W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
Przesyłki realizowane przez Pocztę Polską dostarczane są w ciągu 2-5 dni roboczych. Dostawa firmą kurierską – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
7.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu.
8.Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
9.Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie w następujące sposoby:

9.1. kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu Platnosci.pl  – płatność karta płatniczą lub tzw. Szybkim przelewem. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez DOT PAY, która gwarantuje jej bezpieczeństwo.
9.2. za pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru;
9.3. płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy Operatora portalu,
9.4. Formę dostawy wybiera kupujący podczas składania zamówienia.

V. Reklamacje, gwarancje i zwrot towaru

Zwrot towaru  przed. 24.12.2014

1. Wszystkie oferowane produkty są nowe, nie używane. Na każdy produkt (objęty gwarancją – patrz opis produktu) wystawiamy pisemną gwarancję.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną dołączoną do zakupionego towaru.
3. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży czy zdekompletowania przesyłki podczas transportu.
4.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem na adres Cinta Punto z ograniczoną odpowiedzialnością UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warszawa.
5. Sklep prosi Klientów, aby reklamacja zawierała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon.
6.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.
7. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, niewłaściwa instalacja lub obsługa niezgodna z instrukcją, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Nabywca traci prawo gwarancyjne  w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian w konstrukcji oraz modyfikacji towaru. Nie podlegają gwarancji elementy uszkodzone w wyniku naturalnego zużycia towaru.

Zwrot towaru  po. 24.12.2014
W okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać przesyłką pocztową, na adres:

Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warszawa.

Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy do 14 dni od daty otrzymania zwrotu produktu.
1. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne ze stanem rzeczywistym.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane drogą sądową.
4. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu cintapunto.pl.
5. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.